10 tema

Atostogos kaime / Holiday in coutryside / Отдых за городом

1. Žodynas / Glossary / Глоссарий

Perskaitykite žodyne esančius žodžius. Po to išklausykite vaizdinę medžiagą. / Study the words. Listen and watch the video. Изучите слова. / Просмотрите и выслушайте видео материал.

Vasara – summer – лето
Atostogos – holidays – отпуск
Atostogauti, atostogauja, atostogavo – to be on holiday – быть  в отпуске
Poilsiauti, poilsiauja, poilsiavo – to rest – отдыхать
Dviratis/dviračiai – bicycle/bicycles – велосипед/велосипеды
Kaimas/kaimai – village (countryside), villages – деревня/деревни
Miškas/miškai – forest(wood)/s – лес/леса
Kiemas/kiemai – yard/yards – двор/дворы
Šulinys/šuliniai – well/wells – колодец/колодца
Namas/namai – house/houses – дом/дома
Ežeras/ežerai –lake/lakes – озеро/озера
Daržas/daržai – kitchen/vegetable garden/gardens – огород
Sodas/sodai – garden (orchard)/gardens – сад/сады
Pieva/pievos – meadow/meadows – поле/поля
Gamta – nature – природа
Vasara/vasaros –  summer/summers – лето/лета
Obelis/obelys – apple-tree/apple-trees – яблоня/яблони
Kriaušė/kriaušės – pear-tree/pear-trees – груша/грушы
Vyšnia/vyšnios – cherry-tree/cherry-trees – вишня/вишни
Braškė/braškės – strawberry/strawberries – клубника/клубники
Bulvė/bulvės – potato/potatoes – картошка/картошки
Pomidoras/pomidorai – tomato/tomatoes – помидор/помидоры
Salotos – lettuce – салат (растение)
Augalas/augalai – plant/plants – растение/растения
Vanduo – water – вода
(Nusi)prausti, (nusi)prausia, (nusi)prausė – to wash (oneself) – умыться
(Atsi)kelti, (atsi)kelia, (atsi)kėlė – to get up – встать (утром)
Maudytis, maudosi, maudėsi – to swim – купаться
Važinėtis, važinėjasi, važinėjosi – to go (by  bicycle) – ездить, кататься (на велосипеде)
Grožėtis, grožisi, grožėjosi – to admire (what?) – восхищаться
(Pa)dėti, (pa)deda, (pa)dėjo – to help – помогать
Žvejoti, žvejoja, žvejojo – to fish – ловить (рыбу)
Ravėti, ravi, ravėjo – to weed – полоть
Laistyti, laisto, laistė – to water – поливать
Nuostabus, -i – wonderful – удивительный
Puikus, -i – great – замечателный
Medinis, -ė – wooden – деревянный
Aplink – around – вокруг

2. Perskaitykite tekstą / Read the text / Прочитайте текст 

Atostogos – puikus laikas.

Aš labai mėgstu atostogauti kaime pas senelius. Jie turi gražų medinį namą. Aplink namą nedidelis sodas ir daržas. Sode auga obelys, kriaušės, vyšnios. Darže auga braškės, bulvės, salotos, krapai, svogūnai, pomidorai ir agurkai.

Man labai patinka kaime. Ryte atsikeliu, išeinu į kiemą, nusiprausiu šaltu šulinio vandeniu ir einu į mišką per žalią pievą…

Vasarą į kaimą atvažiuoja mano pusbroliai, pusseserės. Mes padedame seneliams ravėti daržą, laistyti augalus. Labiausiai mes mėgstame poilsiauti prie ežero: maudytis, žvejoti… Vakare važinėjamės dviračiais ir grožimės gamta.

Neįsivaizduoju savo atostogų be kaimo. Tai nuostabus vasaros laikas.

3. Peržiūrėkite vaizdinę medžiagą. 

Perskaitykite tekstą žiūrėdami vaizdinę medžiagą. Watch the video and read the text / Просмотрите видео материал и читайте текст.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.