8 tema

8 tema

Aš ir mokykla / Me and My School / Я и моя школа

1. Žodynas / Glossary / Глосарий 

Perskaitykite žodyne esančius žodžius. Po to išklausykite vaizdinę medžiagą.

Study the words and watch the video / Изучите слова и после просмотрите видео материал.

Mokinys, – ė/mokiniai, -ės – student/students – ученик/ ученики
Mokytojas, -a/mokytojai, -os – teacher/teachars – учитель/ учителя
Mokyti(s), mokau(si), mokė(si) – to teach(to study) – учить/учиться
Mokymas(is) – teaching (studying, learning) – oбучение/самообучение
Mokslas – studies (science) – наука
Klasė/klasės–  form (Class)/forms (classes) – класс/классы
Renginys/renginiai – Event/ events – мероприятие/мероприятия
Mokytojų diena –  Teachers‘ Day – День учителя
Kalbų diena –  The Day of Languages – День языков
Šimtadienis – One Hundred Days‘ Celebration – Стодневкa
Muziejus/muziejai – museum/museums – музей/музеи
Jaustis kaip namuose –  to feel like home – чувствовать себя как дома

2. Perskaitykite tekstą / Read the text / Прочитайте текст

Aš esu I B klasės mokinė. Aš mokausi Vilniaus suaugusiųjų mokymosi centre. Jis įkurtas tūkstantis devyni šimtai devyniasdešimt trečiais metais. Mano gimnazija yra Žvėryne. Gimnazijoje mokosi apie šešis šimtus mokinių. Mokiniai kalba lietuviškai, lenkiškai, rusiškai ir kitomis kalbomis. Mano mokytojai puikūs. Čia aš galiu ne tik mokytis, bet ir gerai leisti laiką. Gimnazijoje švenčiame tokias šventes: Mokytojų dieną, Kalėdas, Velykas, visas valstybines šventes. Organizuojame įvairius renginius: Kalbų dieną, Šimtadienį, Užgavėnes. Renginiuose ir šventėse dalyvauja mokytojai, mokiniai ir miesto svečiai. Mokslo draugai man yra kaip šeimos nariai. Su klasės draugais ir mokytojais keliaujame po Lietuvą, Vilniaus miesto muziejus ir kitas įdomias vietas.  Man patinka mokytis šioje gimnazijoje. Čia aš jaučiuosi kaip namuose.

3. Peržiūrėkite vaizdinę medžiagą. Watch the video / Просмотрите видео материал

Perskaitykite tekstą žiūrėdami vaizdinę medžiagą / Read the text while watching the video / Читайте текст во время просмотра видео материала.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.