6 tema

6 tema

Paklausk kelio!

1 žingsnis. Žodynas

Perskaitykite žodyne esančius žodžius. Po to išklausykite dialogus.

Skubėti, skuba, skubėjo – to hurry up – спешить
Vėluoti, vėluoja, vėlavo – to be late – опаздывать
Atsiprašyti, atsiprašo, atsiprašė – to apologize – извиняться
Atsiprašau – Sorry (I am sorry/ Excuse me) – извините
Pasukti, pasuka, pasuko – to turn – повернуть
Lipti, lipa, lipo – to get off (out) – подниматься
Į dešinę – to the right – на право
Į kairę – to the left – на лево
Tiesiai – straight ( straight ahead) – прямо
Dešinėje – on the right – справа
Kairėje – on the left – слевa
Pirmas, antras, trečias aukštas – first, second, third floor – первый, второй, третий этаж
Kur yra ..? –  Where is ..? – Где ..?

2 žingsnis. Perskaitykite dialogą

A – Sveika!

B – Sveika! Kur skubi?

A – Vėluoju į istorijos pamoką.

B – Aš vėluoju į lietuvių kalbos pamoką.

A – Atsiprašau. Gal žinai kur yra istorijos kabinetas?

B – Pirmame aukšte pasuk į dešinę. Lipk laiptais iki trečio aukšto. Tada pasuk į kairę.

Eik tiesiai koridoriumi. 35 kabinetas – kairėje.

A – Labai ačiū!

B – Prašom.

3 žingsnis. Išklausykite dialogą.

Įrašo klausykitės tik perskaitę dialogą.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.