5 tema

5 tema

Pokalbis telefonu

1 žingsnis. Žodynas

Perskaitykite žodyne esančius žodžius. Po to išklausykite dialogus.

Išsikviesti, išsikviečia, išsikvietė – to call (smb. to the phone) – вызвать
(Pa)skambinti, (pa)skambina, (pa)skambino –  to phone (to ring up)- (по)звонить
Koks adresas? – What is the address? – Какой адрес?
Koks telefono numeris? – What is the telephone number? – Какой номер телефона?
Kur važiuosite? – Where will you go? – Куда ты пойдешь?
Oro uostas – airport – аэропорт
Minutė/minutės – minute/minutes – минута/минуты
Telefonas/telefonai – telephone/telephones – телефон/телефоны
Adresas/adresai – address/addresses – адрес/адреса
Gatvė/gatvės – street/streets – улица/улицы
Numeris/numeriai – number/numbers – числo/числа
Po (penkių) minučių – After/ In (five) minutes – Через пять минут

2 žingsnis. Perskaitykite dialogą

A – Norėčiau išsikviesti taksi.

B – Prašom. Koks adresas?

A – Vykinto gatvė 11.

B – Koks telefono numeris?

A – 863715409.

B – Kur važiuosite?

A – Į oro uostą.

B – Taksi bus po penkių minučių. Mes paskambinsime.

A – Ačiū.

3 žingsnis. Išklausykite dialogą.

Įrašo klausykitės tik perskaitę dialogą.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.