4 tema

4 tema

Paskaičiuokime!

1 žingsnis. Žodynas

Perskaitykite žodyne esančius žodžius. Po to išklausykite dialogus.

Kabinetas – classroom – Школьный кабинет
Kambarys – room – комната
Daiktas/daiktai – thing/things – вещь/вещи
Lenta/lentos – blackboard/blackboards – доска/доски
Stalas/stalai – table/tables – стол/столы
Suolas/suolai – desk/desks – парта/парты
Kėdė/kėdės – chair/chairs – стул/стулья
Langas/langai – window/windows – окно/окна
Spinta/spintos – bookcase/bookcases – книжный шкаф/книжныe шкафы
Siena/sienos – wall/walls – стенa/стены
Paveikslas/paveikslai – picture/pictures – картина/картины
Lubos – ceiling – потолок
Šviestuvas/šviestuvai – lamp/lamps – лампа/лампы
Kiek yra (ko?) .. ? – How many (things) are there ..? – cколько  (вещей) ..?
(Pa)skaičiuoti, (pa)skaičiuoja, (pa)skaičiavo – to  count – (по)считать
Vienas – 1
Du – 2
Trys – 3
Keturi – 4
Penki – 5
Šeši – 6
Septyni – 7
Aštuoni – 8
Devyni – 9
Vienuolika – 11
Dvylika – 12
Trylika – 13
Keturiolika – 14
Penkiolika – 15
Šešiolika – 16
Septyniolika – 17
Aštuoniolika – 18
Devyniolika – 19
Dešimt – 10
Dvidešimt – 20
Trisdešimt – 30
Keturiasdešimt – 40
Penkiasdešimt – 50
Šešiasdešimt – 60
Septyniasdešimt – 70
Aštuoniasdešimt – 80
Devyniasdešimt – 90
Šimtas – 100
Du šimtai – 200
Trys šimtai – 300
Keturi, penki, šeši, septyni, aštuoni, devyni + šimtai –4,5,6,7,8,9+100
Tūkstantis – 1 000
Du tūkstančiai – 2 000
Trys, keturi, penki, šeši, septyni, aštuoni, devyni + tūkstančiai –3,4,5,6,7,8,9+1 000
Dešimt tūkstančių – 10 000
Milijonas – 1 000 000
Du milijonai – 2 000 000

2 žingsnis. Perskaitykite tekstą

Mano kabinetas labai didelis.

Jame yra daug daiktų.

Paskaičiuokime!

Kiek kabinete yra lentų?

Kabinete yra dvi lentos.

Kiek yra mokytojo stalų?

Mokytojo stalas yra vienas.

Kiek yra ant mokytojo stalo knygų?

Ant mokytojo stalo yra penkios knygos.

Kiek kabinete yra suolų?

Kabinete yra dešimt suolų.

Kiek yra kėdžių?

Kėdžių yra dvidešimt.

Kiek langų?

Langai – trys.

O spintų?

Spinta yra viena.

Kiek ant sienos kaba paveikslų?

Ant sienos kaba aštuoni paveikslai.

Kiek ant lubų kaba šviestuvų?

Ant lubų kaba devyni šviestuvai.

Mano kabinete yra daug daiktų.

Kiek daiktų yra tavo kabinete ar kambaryje?

Paskaičiuok!

3 žingsnis. Išklausykite įrašą.

Įrašo klausykitės tik perskaitę tekstą.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.