3 tema

3 tema

Mano šeima

1 žingsnis. Žodynas

Perskaitykite žodyne esančius žodžius. Po to išklausykite dialogus.

Šeima – Семья – Family
Tėvai – Родители – Parents
Tėtis/tėvas – Папа/отец – Dad/ father
Mama – Мама/мать – Mom/mother
Dukra – Дочь – Daughter
Sūnus – Сын – Son
Močiutė – Бабушка –  Grandmother
Senelis – Дедушка – Grandfather
Sesuo – Сестра – Sister
Dėdė – Дядя – Uncle
Teta – Тетя – Aunt
Kūdikis – Дитя/ребенок – Baby
Vaikas/vaikai – Ребенок/дети –  Child/children
Ištekėjusi – Замужем – Married
Augina kūdikį – Она воспитывает ребенка – She is raising a baby
Darželis – Детский сад – Kindergarten/nursery
Tavo/mano/jo/jos – Твой / мой / его / ее –  Your/my/his/her
Ką veiki? – Что ты делаешь? – What are you doing?
Turi/neturi – У нее есть –  She has
Dirba/nedirba – Она не работает – She doesn‘t work
Kartu su jumis – Вместе с вами – Together with you
Abu – Оба –  Both
Puikus/puiki – Отличный/отличная Замечательный/Превосходный/превосходная – Great /Excellent/Fine (anglų kalboj nėra giminės)
Gražus/graži – Красивый/ красивая (прекрасный/ прекрасная) – Beautiful/Nice
Mažas/maža – Maленький/маленькая – Small
Didelis/didelė – Большой/ большая – Big( Large)
Žiūrėti, žiūri, žiūrėjo – смотреть, смотрит, смотрел(а) – to look at, he/she looks at , he/she looked at

2 žingsnis. Perskaitykite dialogą. 

A –  Ką veiki?

B –  Žiūriu nuotraukas.

A – Ar šioje nuotraukoje tavo šeima?

B – Taip, tai yra mano šeima: tėtis Algis, mama Jūratė, močiutė Ona, senelis Antanas, sesuo Milda, dėdė Petras, teta Vilma.

A –  Ar seneliai yra tavo mamos tėvai?

B –  Senelis Antanas yra mamos tėtis, o senelė Ona yra tėvo mama.

A –  Dėdė ir teta gyvena kartu su jumis?

B –  Ne, dėdė ir teta gyvena kaime su močiute Ona. O ar jie neturi vaikų?

A –  Dukterį Silviją.

B –  O kur tavo senelis gyvena?

A – Senelis Antanas gyvena mieste.

B –  Ar tavo sesuo dirba?

A –  Nedirba. Ji augina kūdikį.

B –  Ji ištekėjusi?

A –  Kas jos vyras?

B –  Labai puikus žmogus. Universiteto profesorius.

A –  Tavo sesuo Milda turi vieną vaiką?

B –  Ne, ji turi du sūnus: Matas eina į darželį, o Vincas dar labai mažas.

A –  Ar tavo tėvai dar dirba

B – Taip, abu dirba. Šeštadienį ir sekmadienį jie važiuoja pas anūkus

A –  Didelė ir graži tavo šeima.

 

3 žingsnis. Išklausykite dialogą.

Įrašo klausykitės tik perskaitę dialogą.

dialogas

Suprasti tekstą jums padės iliustracija.

Seima03

4 žingsnis. Testas

Peržiūrėkite klausimus.  Jei nesate tikri, ar galite atsakyti į klausimus teisingai, dar kartą išklausykite dialogus.

Spręsti testą

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.